Tuesday, May 5, 2009

Sistem Politik Negara : Satu Penilaian Semula

“Sesiapa sahaja yang bangun pagi dengan gapaianya bukan kerana Allah maka ia bukanlah hamba Allah, dan siapa sahaja yang bangun pagi namun tidak mempedulikan urusan kaum Muslimin lain maka ia bukan dari kalangan mereka.” (Hadis Riwayat, al-Hakim)
Assalamualaikum dan salam muhibah. Sistem politik bukan sahaja berlegar mengenai kuasa seperti mana teori Max Weber (Class, Status and Party) , politik juga bukan hanya mementingkan perihal ekonomi sepertimana Karl Marx (The Communist Manifesto), tetapi politik lebih kepada menjaga urusan rakyat secara keseluruhan sebagai keutamaan dan tidak berkepentingan. Melihat kepada situasi politik semasa Negara, banyak yang kecewa, banyak yang tidak puas hati, banyak konfliknya dan lain-lain. Jadi timbul persoalan di sini yang jarang difikirkan oleh majoriti masyarakat Negara ini secara terbuka, “Dimanakah silapnya sistem politik Negara?”

Sebagai seorang yang kerdil dalam ilmu siyasah ini, saya hanya mampu memberikan beberapa pendapat mengenai masalah sistem politik Negara. Di luar sana ada banyak yang berilmu, ada yang memperjuangkan khilafah dikembalikan melalui Thalabun Nusrah (Hizbut Tahrir) dan ada juga beberapa individu yang lantang memperjuangkan nilai-nilai Islam diterapkan dalam politik Negara, dan pandangan mereka ini juga penting untuk didengari dan diberi perhatian. Bagi saya, punca kepada masalah politik ini hanya satu, iaitu sistem politik Negara adalah jauh dari landasan Islam yang sebenar. Apa jua masalah, jika tidak berpegang kepada agama maka, rosak dan binasalah golongan itu, seperti mana dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam Surah an-Nisa’ ayat 115, yang bermaksud : “Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran pertunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam; dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” Firman-Nya lagi, yang bermaksud : “Kemudian jika kamu berselisih di dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikanya kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Surah an-Nisa’, ayat 59)

Masalah pertama ialah menyamakan demokrasi dan syura. Demi Allah, demokrasi itu bukan syura dan syura bukan demokrasi. Demokrasi adalah kuasa majoriti yang membawa maksud, pandangan terbanyak akan diiktiraf sebagai satu undang-undang atau satu tindakan yang betul. Hal ini jelas bezanya dengan sistem syura yang diajar oleh Allah S.W.T melalui al-Quran, Surah al-Imran ayat 159, yang bermaksud : “ Dan bermesyuarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan.” Syura tidak mendengar suara terbanyak, tetapi mendengar hujah yang terbaik dalam menentukan sesuatu keputusan. Sebagai contoh, Negara yang terlalu mengagungkan demokrasi akan melahirkan banyak perkara maksiat dan haram kerana terlalu bergantung kepada suara terbanyak tanpa menggunakan hujah yang rasional dan rujukan al-Quran, hadis dan Sunnah. Selain itu, sistem politik negara juga terlalu mengagungkan demokrasi dan juga perundangan sedia ada sehingga ada yang berkata, “Saya tidak melanggar undang-undang dan perlembagaan.” Atau “penggubalan undang-undang mestilah tidak bercanggah dengan perlembagaan negara.” Ini adalah kenyataan dari golongan yang tidak meletakkan agama di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya mereka berkata, “Undang-undang yang digubal, mestilah selari dengan nas al-Quran dan Sunnah.” Hal ini kerana, hukum itu hanyalah milik Allah dan barangsiapa yang menghukum bukan dari Allah maka dia akan dilaknat Allah S.W.T seperti mana firman-Nya yang bermaksud : “Sesungguhnya Kami telah turunkan kepadamu Kitab dengan membawa kebenaran, supaya kamu dapat menghukum antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepada kamu.” (Surah an-Nisa’, ayat 105) Firman Allah lagi dalam Surah al-Maidah, ayat 47, yang bermaksud : “Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itulah orang yang fasiq.”

Seterusnya adalah perpecahan parti politik sesama orang Islam. “Islam mewajibkan penyatuan antara puak-puak yang beragama Islam agar berganding bahu dan bekerjasama dalam mengangkat agama ini. Dengan perkataan lain, haram hukumnya menjuzukkan penyatuan ini sehingga terbentuk puak-puak yang bertelagah dan berpisah.” (Muhammad Athiullah, 2008, Etika Pejuang : Nilai dan Akhlak Dalam Strategi). Hal in berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abdullah bin Amru bin al-Aas daripada Nabi Muhammad S.A.W bersabda: “Barangsiapa mati dalam keadaan tidak berpundak di tengkuknya Bai’ah (janji setia), (dikira) mati dalam keadaan jahiliyah.” Sistem politik negara juga membenarkan banyak parti untuk bertanding di dalam pilihan raya, dan begitu juga dengan parti orang Islam yang juga berpecah. Hal ini menjadikan kuasa politik orang Islam mengecil dan umat Islam bertelagah sesama sendiri dalam merebut kuasa. Oleh itu, menjawab kepada persoalan berbilang jemaah dan kumpulan ini maka saya kemukakan satu pendapat dari Fadhilah al-Syeikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaimin, “Tidak terdapat langsung di dalam al-Quran dan Sunnah yang mengharuskan berbilang jemaah dan kumpulan, sebaliknya terdapat nas daripada al-Quran dan sunah yang mencelanya. Firman Allah S.W.T Surah al-An’am ayat 159, yang bermaksud : “Sesungguhnyanya orang-orang yang memecahbelahkan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu), dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikitpun dalam (perbuatan) mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan menerangkan kepada mereka (pada hari kiamat kelak), apa yang telah mereka lakukan (dan membalasnya).” Firman Allah lagi dalam Surah al-Rum, ayat 32, yang bermaksud : “Setiap kumpulan gembiran dengan apa yang ada disisi mereka.” Tidak syak lagi bahawa semua kumpulan ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, yang bermaksud : “Sesungguhnya umat kamu ini merupakan umat yang satu. Aku ini merupakan Tuhan kamu. Maka sembahlah Aku.” (Surah al-Mukminun, ayat 52). Lebih-lebih lagi jika kita melihat kepada kesan perpecahan ini, dimana setiap kumpulan sentiasa mengutuk dan memburukkan kumpulan yang lain dengan perkataan fasiq, boleh jadi sampai ke tahap yang lebih melampau. Oleh itu saya berpendapat bahawa perpecahan itu merupakan satu kesilapan.” Maka, jelaslah disini, bahawa umat Islam mestilah bersatu dan bukan berpecah seperti situasi politik sekarang yang menyebabkan umat Islam berpecah hanya kerana perbezaan ideologi. Bukankah ia satu perkara yang merugikan Islam?

Masalah seterusnya adalah dalam mentaati pemerintah. Sebagai Ahl Sunnah Wal Jamaah, maka wajib kita mentaati pemimpin dalam perkara yang makruf dan bukan kepada perkara maksiat. Sepertimana yang kita ketahui bahawa, rakyat sekarang sudah berani menentang pemimpin dan raja secara terang-terangan, mencerca dan sebagainya, dan ini jelas tidak pernah diajar dalam Islam. Hal ini jelas tidak selari dengan firman Allah S.W.T, yang bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.” (Surah an-Nisa’, ayat 59). Terdapat juga hadis yang menyebut mengenai hal yang sama iaitu kewajipan dalam mentaati pemimpin “Barangsiapa yang mentaati pemerintah, sesungguhnya ia telah mentaati aku, dan barangsiapa yang mengingkari pemerintah, sesungguhnya ia telah mengingkari aku.” Maka jelas, pemerintah Islam wajib ditaati selagi ia mentaati perintah Allah. Terdapat juga kes di mana ada rakyat yang menyatakan bahawa mereka dizalimi oleh pemerintah dan pemerintah tidak berlaku adil dalam pemerintahanya maka bersabarlah di atas segala kezliman itu. Hadis Ibn ‘Abbas r.a bahawa Rasulullah S.A.W bersabda : “Sesiapa yang melihat daripada pemimpinya sesuatu perkara yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya, barangsiapa yang berpisah daripada jemaah walaupun sejengkal lalu ia mati, maka matinya adalah jahiliyah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) Harus juga diingat, bahawa pemimpin yang zalim itu juga hasil dari perbuatan sesuatu masyarakat. Hal ini di jelaskan oleh Allah S.W.T dalam Surah al-Syura, ayat 30 yang bermaksud : “Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahan kamu.” Teringat pula kata-kata Abdul Malik bin Marwan : “Berlaku adillah kepada kami wahai rakyat. Kamu mahukan daripada kami kehidupan Abu Bakar dan Umar, sedangkan kamu tidak hidup dengan kehidupan mereka berdua untuk kami dan untuk diri-diri kamu sendiri.” (Sirajul Muluk)

Sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh diketengahkan untuk memperbaiki sistem politik negara yang dilihat dikotori dan dicemari dengan nilai sekularisme yang terlalu mengagungkan sistem buatan manusia. Penulisan ringkas ini bertujuan membuka minda para pembaca agar sentiasa memantapkan iman dan ilmu sebelum kita sama-sama memantapkan sistem politik berteraskan Islam. Saya petik kata-kata Profesor Dr. Patzujuald “ Islam bukanlah semata-mata agama, tetapi ia juga adalah sistem politik.” Politik adalah satu bidang yang penting bagi menjaga kemaslahatan masyarakat terutamanya umat Islam. Pentingnya politik kepada masyarakat adalah seperti kata-kata Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi “Manusia tidak akan dapat diperbaiki kecuali oleh pemimpin, sama ada baik atau jahat.” Tulisan ini hanyalah sekadar renungan dan ingin berkongsi ilmu yang tidak seberapa dengan pembaca sekalian. Jadi marilah kita sama-sama menilai kembali mengenai kepincangan sistem politik negara.

Thursday, November 20, 2008

Ukhuwah

Assalamualaikum dan salam revolusi,
Media arus perdana, sering melaporkan mengenai salah laku, kes2 sosial dan moral, pelanggaran etika dan sebagainya. Masyarakat didedahkan dgn pelbagai permasalahan di keliling kita dan sbg individu yg bertanggungjawab, kita mestilah pandai menilainya. Malang sekali, kita kurang budaya "berfikir", kita lebih banyak menerima dari bersifat kritis. Mungkin salah satu sebabnya, sistem pendidikan kita yg bercorak sedemikian rupa. Jadi, masyarakat kurang berfikir, kurang membaca (yg dimaksudkan adalah bacaan ilmiah bukan karya picisan) dan ada juga yg tidak peduli langsungDalam masyarakat, majoritinya lebih byk menghukum dari memberi panduan, lebih byk mengkritik dari memberi usul dan lebih byk menghina dari memberi tunjuk ajar. Persoalanya, mengapa begini jadinya?
Apakah nilai masyarakat kita sekarang? Mudah. Materialist! Kehidupan moden tambahan selepas kolonialisme, menjadikan negara kita terkongkong dalam sistem kapitalis. Menyebabkan masyarakat brsifat egois, materialistik, kurang penerapan unsur spiritual. Jelas dalam budaya masy kita sekarang, kebendaan menjadi ukuran kebahagian, material menjadi "tuhan" yg disanjung, harta yg byk adalah matlamat utama masy. Tidak salah mengumpul harta, cuma haruslah difahami bahawa harta itu bukan milik mutlak, hanya duniawi semata-mata.
Kelebihan yg ada pada diri, sering kita agung2kan, dgn menghina individu lain yg punya "kekurangan". Adakah kelebihan yg ada pada diri kita itu menjadikan kita "melebihi" makhluk2 lain di dunia ini? Ini juga salah satu penyakit masy kita, kita mudah lupa bahawa kelebihan itu bukanlah utk bermegah2 tp utk membantu org lain yg memerlukan.
Semua permasalahan di atas, hanya dpt di atasi melalui penerapan agama seterusnya menjadikan agama sebagai "intipati" utama dlm diri masing2. Tahu sahaja tidak mencukupi, tetapi kena juga di praktikkan dlm kehidupan. Agama bukan sekadar perhiasan diri, tetapi lebih kepada "makanan" rohani yg sebati di dalam tubuh. Oleh itu, apa yg menjadi keutamaan di sini adalah, "ukhuwah" (hubungan) di dalam masyarakat. Berfikir dlm kerangka kemantapan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di kalangan masyarakt pelbagai kaum dan agama. Mungkin kita kurang tahu mengenainya, bahawa hubungan yg baik ini akan membawa kepada masa depan yg lebih berwawasan.

Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda :
Yang bermaksud: "Mahukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya dari solat dan puasa?" Tanya Rasulullah kepada para sahabat. "Tentu sahaja." Jawab mereka. Rasulullah menjawab, "Menyambungkan persaudaraan yg putus, mempertemukan kembali saudara-saudara yg terpisah, menjambatani berbagai kelompok dalam Islam dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka adalah amal soleh yg besar pahalanya. "Barangsiapa yg ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan persaudaraan."

- Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual -

Maka dgn ini, marilah kita berfikir adakah selama ini kita mempraktikkan saranan Nabi Muhammad junjungan kita ini? Atau kita hanya sekadar mempraktikkan ajaran Islam mengikut kepentingan peribadi mahupun yg hanya menguntungkan diri sendiri sahaja, dgn mengabaikan maslahat masy?
Di manakah kita berdiri selama ini? Di kalangan org yg membina "jambatan" ukhuwah atau bersama kalangan yg cuba meruntuhkanya? Marilah kita renungkan bersama-sama buat seketika.

Sekadar berkongsi pandangan dan ingin betulkan diri juga.

Thursday, September 25, 2008

Negara : Sebuah Realiti atau Emansipasi Manusia


Menurut Ibn Khaldun, manusia adalah makhluk sosial secara lahiriahnya. Manakala Plato berpendapat bahawa manusia adalah makhluk politik. Sigmund Freud pula menyatakan bahawa manusia adalah makhluk Psiko-seksual. Apa pun pendapat ilmuwan terdahulu mahupun sekarang, idea yang dibawa oleh mereka adalah sama iaitu manusia tidak dapat berdiri secara individu tetapi saling memerlukan antara satu sama lain dan tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk hidup secara bersendiriran di dalam dunia ini. Jadi, hubungan antara manusia ini akan mewujudkan sebuah masyarakat dan masyarakat ini pula akan mewujudkan sebuah organisasi bagi mewakili kepentingan mereka secara kolektif.

Hal ini dilanjutkan pula ke peringkat “inter” masarakat yang menghubungkan antara masyarakat dari satu tempat dengan masyarakat di kawasan lain dan membentuk satu hubungan yang kompleks iaitu, dari sudut sosial, ekonomi mahupun politik. (Max Weber, Class Status and Party). Maka hasil dari hubungan “inter” masyarakat ini maka tertubuhlah pelbagai institusi sosial seperti Jabatan, Kementerian dan sebagainya dan ini akan membentuk kepada satu institusi pemerintahan yang sistematik yang dinamakan negara. Kronologi mudah ini, adalah gambaran ringkas mengenai bagaimana sesbuah negara itu ditubuhkan. Pernahkah kita terfikir, mengapa negara itu wujud? Mengapa negara penting dalam sesebuah masyarakat? Atau lebih mudah, dari manakah datangnya idea mengenai negara itu sendiri?

Sebelum kita memulakan perbincangan mengenai negara ini, maka lebih afdal jika dimulakan dengan seorang individu yang banyak mengubah sistem sosial di seantero dunia dan cukup berpengaruh ideologinya iaitu insan yang bernama Karl Heinrich Marx. Beliau dilahirkan pada 1818 di bandar Rhenish, Trier dalam keluarga campuran iaitu bapanya berketurunan Yahudi dan emaknya beragama Kristian Ortodok.Walaupun berdarah Yahudi, tetapi beliau tidak terpengaruh dengan latar belakang tersebut kerana beliau tidak pernah dididik sebagai sebagai seorang Rabi’. Hal ini kerana beliau lebih banyak terpengaruh dengan jiran beliau, Baron Ludwig von Westphalen iaitu seorang pejuang kebudayaan dan pengikut politik yang progresif yang kemudianya menjadi bapa mertua beliau (Allen W. Wood, 2004).

Karya beliau yang paling masyhur adalah “The Communist Manifesto” yang menjadi dasar kepada perjuangan parti buruh yang berideologi sosialis di seluruh pelosok dunia. Antara kenyataan Marx yang paling menonjol dalam manuskrip tersebut adalah “abolition of state” yang membawa maksud penghapusan negara! Mengapa beliau begitu berani mengeluarkan pendapat sedimikian rupa? Hal ini kerana, menurut beliau penubuhan sebuah negara dikalangan masyarakat adalah satu bentuk penindasan terhadap golongan manusia.
“The Communists are further reproached with desiring to abolish countries and nationality...”
- The Communist Manifesto, 1848 -
Petikan di atas yang diambil dalam manuskrip beliau yang terkenal itu jelas menunjukkan idea beliau mengenai penghapusan negara. Dan petikan di bawah ini pula yang dipetik juga dari karya beliau “The Poverty of Philosophy” menjelaskan mengapa politik (kuasa yang membentuk kerajaan) tidak perlu kepada masyarakat :

“The working class, in the course of development, will subsitute for the old bourgeois society an association which will preclude classes and their antagonism, and there will be no more political power proper, since political power is precisely the official expression of class antagonism in bourgeois society...”

Menurut beliau, politik atau kuasa (kuasa yang umumnya membentuk kerajaan seterusnya sebuah negara) tersebut tidak perlu kerana, gambaran realiti yang dilihat beliau dalam masyarakatnya jelas menunjukkan bahawa permainan politik (golongan borjuis) adalah sebenarnya bersifat antagonis (jahat) dan politik seperti itu tidak sesuai berada didalam persekitaran masyarakat. Maka, penghapusan negara oleh Marx lebih merujuk kepada penindasan dari segi ekonomi golongan borjuis terhadap golongan buruh (proletrariat) dan juga kerana sifat antagonis politik borjuis pada ketika itu.

Itu adalah pandangan dari Karl Marx yang memperjuangkan ideologi sosialisme dan komunisme yang tidak memperjuangkan institusi negara sebaliknya melihat masyarakat sebagai satu unsur yang lebih universal seperti kata-kata akhir dalam Manifesto Parti Komunisnya iaitu “ Workers of all Countries, Unite!. Seterusnya, mari kita lihat dari perjuangan golongan yang bergelar “Anarchist”. Menurut pandangan pendokong ideologi Anarki ini, mereka juga seperti pendokong sosialis dan komunis di mana mereka tidak percaya kepada negara dan berjuang untuk menghapuskan institusi negara. Antara salah seorang “bapa” kepada gerakan ini dan juga seorang yang berpengaruh ialah Mikhail Bakunin yang berasal dari Russia.
Asas kepada kenyataan Bakunin mengenai penghapusan negara dipetik dari manuskrip tersebut di bawah :

“The State, however popular may be the form it assumes, will always be an institution of domination and exploitation, and consequently a permanent source of poverty and enslavement for the populace. There is no other way, then, of emancipating the people economically and politically, of .giving them liberty and well-being at one and the same time than by abolishing the State”
- Mikahail Bakunin, 1871, Politics and State-

Dari petikan tersebut, jelas dinyatakan bahawa penindasan dan eksploitasi manusia oleh manusia yang berlaku adalah berpunca dari institusi negara dan untuk menghapuskan segala penindasan tersebut maka negara perlu dihapuskan. Situasi ini juga dilhat melalui realiti yang berlaku dalam masyarakat sebenar pada masa tersebut di mana Russia yang ketika itu masih lagi diperintah oleh Tsar (pemerintahan beraja yang mengambil istilah Julius Cesar iaitu pemerintah Rom) jelas tidak mempedulikan masalah dan kesusahan rakyat ketika itu. Disebabkan hal-hal seperti itu, maka bangunlah golongan yang berhaluan kiri seperti Bakunin di Rusia yang ingin menamatkan segala penindasan tersebut dengan menghapuskan kuasa pemerintahan authoriti seterusnya institusi negara.

Dari dua tokoh yang memperjuangkan penghapusan negara, dapat dilihat bahawa, mereka sebenarnya individu yang terdesak dalam bertindak untuk mengatasi penindasan dikalangan masyarakat sekliling mereka dengan mengambil langkah yang ekstrim iaitu menghapuskan sama sekali institusi negara. Ini adalah pandangan dan pendekatan yang diambil oleh golongan yang sekular dan tidak meletakkan agama sebagai “cornerstone”(asas) dalam ideologi mereka. Tetapi bagaiman pula jika saya katakan bahawa, tidak wujud istilah “negara” di dalam al-Quran?? Adakah apa yang diperjuangkan oleh kedua-dua tokoh sekular ini mempunyai dasar yang benar berlandaskan ajaran al-Quran?

Menurut Dr. Manzooruddin Ahmed, dalam bukunya “Islamic Political System in Modern Age : Theory and Practice” menyatakan bahawa tiada istilah yang merujuk kepada “negara” di dalam al-Quran. Mengikut bahasa Arab moden, “Dawlah” adalah merujuk kepada negara iaitu digunakan pada perkata “Dawal al-Arabiyah” yang membawa maksud negara Arab. Tetapi merujuk kepada istilah “dawlah” dalam al-Quran ia tidak merujuk kepada istilah negara tetapi merujuk kepada kekayaan (sebenarnya membawa maksud pertukaran yang berlaku dari tangan ke tangan dalam konteks pertukuran komoditi atau barangan).

Selain itu, menurut Ustaz Rasul Dahri melalui ceramahnya, “Bahaya Tarekat Sufi/Tasawuf” ada menyatakan bahawa, segala perkara,istilah atau kenyataan yang tidak terdapat di dalam al-Quran maka ia tidak boleh dijadikan sumber kepada pegangan kita. Hal ini seterusnya diberikan contoh seperti kes ahli sufi yang tidak terdapat istilahnya di dalam al-Quran tetapi menjadi ideologi dan doktrin kpada ramai pengikutnya. Seterusnya, menurutnya lagi, perkataan sufi itu sendiri bukanlah istilah bahasa Arab (yang menjadi bahasa rasmi al-Quran) sebaliknya berasal dari perkataan Yunani Greek iaitu Philosophy (falsafah). Oleh itu sebarang perkaitan antara gerakan sufi dengan ajaran berlandaskan al-Quran dianggap tidak relevan dan boleh dikategorikan sebagai bidaah. Apa yang penting dijelaskan di sini adalah, istilah yang tidak terdapat di dalam al-Quran tidak boleh dipandang enteng untuk dijadikan asas kepada sistem yang berlandaskan Islam.

Konsep umum sesebuah negara adalah seperti individu yang tinggal dalam sesebuah lingkungan kawasan, mempunyai kerajaan yang sah dan bebas dari kuasa asing. Tetapi malangnya, konsep ini tidak wujud dalam teori negara mengikut Islam jika dirujuk kepada al-Quran yang menjadi panduan utama umat manusia. Jadi adakah apa yang diperkatakan oleh tokoh sekular tadi yang disifatkan menyeleweng dan jahat bertukar menjadi relevan dan benar? Jadi kenapa pula istilah dan praktis “negara” boleh wujud dalam masyarakat Islam? Adakah kita terikut dengan dakyah pemikiran sekular iaitu demokrasi, republik yang membentuk sebuah negara yang bersifat liberal?Atau adakah negara itu adalah satu contoh kepada emansipasi manusia?

Atau mungkinkah kita sebagai indidvidu tidak saling menegur sesama kita di dalam masyarakat sehingga membina sebuah persekitaran yang tidak kondusif dan “tercemar” iklimnya. Adakah kita mahu hidup dalam masyarakat yang iklimnya tercemar dengan fahaman sekular dan bersifat materialisme yang sring didokong oleh pemikir-pemikir barat serta pengaruh globalisasi media yang tiada sempadan? Kita harus sedar bahawa iklim masyarakat akan menentukan nilai dan pegangan oleh sesebuah masyarakat. Hal ini jelas ditrangkan oleh Allah S.W.T di dalam al-Quran seperti di bawah:

“ Telah dilaknat mereka yang kafir daripada Bani Israel melalui lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak berlarang (sesama sendiri) perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya, amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan”
- Surah al-Maidah, ayat 78-79 –

Wallahualam

Harus diingat, ini bukanlah satu kenyataan yg tidak lagi boleh disangkal, tetapi marilah kita bersama-sama berfikir dan mencari ilmu.Jadi marilah kita renungkan bersama dan bersama-sama mencari jawapan kepada persoalan ini.

Unity through diversity,
Power to society!


Friday, July 4, 2008

Karl Marx, 1859 : A Contribution to the Critique of Political Economy

Source: K. Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, Progress Publishers, Moscow, 1977, with some notes by R. Rojas.

I examine the system of bourgeois economy in the following order: capital, landed property, wage-labour; the State, foreign trade, world market.
The economic conditions of existence of the three great classes into which modern bourgeois society is divided are analysed under the first three headings; the interconnection of the other three headings is self-evident. The first part of the first book, dealing with Capital, comprises the following chapters: 1. The commodity, 2. Money or simple circulation; 3. Capital in general. The present part consists of the first two chapters. The entire material lies before me in the form of monographs, which were written not for publication but for self-clarification at widely separated periods; their remoulding into an integrated whole according to the plan I have indicated will depend upon circumstances.

A general introduction, which I had drafted, is omitted, since on further consideration it seems to me confusing to anticipate results which still have to be substantiated, and the reader who really wishes to follow me will have to decide to advance from the particular to the general. A few brief remarks regarding the course of my study of political appropriate here.
Although I studied jurisprudence, I pursued it as a subject subordinated to philosophy and history. In the year 1842-43, as editor of the Rheinische Zeitung, I first found myself in the embarrassing position of having to discuss what is known as material interests. The deliberations of the Rhenish Landtag on forest thefts and the division of landed property; the officials polemic started by Herr von Schaper, then Oberprasident of the Rhine Province, against the Rheinische Zeitung about the condition of the Moselle peasantry, and finally the debates on free trade and protective tariffs caused me in the first instance to turn my attention to economic questions. On the other hand, at that time when good intentions "to push forward" often took the place of factual knowledge, an echo of French socialism and communism, slightly tinged by philosophy, was noticeable in the Rheinische Zeitung. I objected to this dilettantism, but at the same time frankly admitted in a controversy with the Allgemeine Augsburger Zeitung that my previous studies did not allow me to express any opinion on the content of the French theories. When the publishers of the Rheinische Zeitung conceived the illusion that by a more compliant policy on the part of the paper it might be possible to secure the abrogation of the death sentence passed upon it, I eagerly grasped the opportunity to withdraw from the public stage to my study.
The first work which I undertook to dispel the doubts assailing me was a critical re-examination of the Hegelian philosophy of law; the introduction to this work being published in the Deutsch-Franzosische Jahrbucher issued in Paris in 1844. My inquiry led me to the conclusion that neither legal relations nor political forms could be comprehended whether by themselves or on the basis of a so-called general development of the human mind, but that on the contrary they originate in the material conditions of life, the totality of which Hegel, following the example of English and French thinkers of the eighteenth century, embraces within the term "civil society"; that the anatomy of this civil society, however, has to be sought in political economy. The study of this, which I began in Paris, I continued in Brussels, where I moved owing to an expulsion order issued by M. Guizot. The general conclusion at which I arrived and which, once reached, became the guiding principle of my studies can be summarised as follows.

In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness. At a certain stage of development, the material productive forces of society come into conflict with the existing relations of production or – this merely expresses the same thing in legal terms – with the property relations within the framework of which they have operated hitherto. From forms of development of the productive forces these relations turn into their fetters. Then begins an era of social revolution. The changes in the economic foundation lead sooner or later to the transformation of the whole immense superstructure.

In studying such transformations it is always necessary to distinguish between the material transformation of the economic conditions of production, which can be determined with the precision of natural science, and the legal, political, religious, artistic or philosophic – in short, ideological forms in which men become conscious of this conflict and fight it out. Just as one does not judge an individual by what he thinks about himself, so one cannot judge such a period of transformation by its consciousness, but, on the contrary, this consciousness must be explained from the contradictions of material life, from the conflict existing between the social forces of production and the relations of production. No social order is ever destroyed before all the productive forces for which it is sufficient have been developed, and new superior relations of production never replace older ones before the material conditions for their existence have matured within the framework of the old society.

Mankind thus inevitably sets itself only such tasks as it is able to solve, since closer examination will always show that the problem itself arises only when the material conditions for its solution are already present or at least in the course of formation. In broad outline, the Asiatic, ancient,[A] feudal and modern bourgeois modes of production may be designated as epochs marking progress in the economic development of society. The bourgeois mode of production is the last antagonistic form of the social process of production – antagonistic not in the sense of individual antagonism but of an antagonism that emanates from the individuals' social conditions of existence – but the productive forces developing within bourgeois society create also the material conditions for a solution of this antagonism. The prehistory of human society accordingly closes with this social formation.

Frederick Engels, with whom I maintained a constant exchange of ideas by correspondence since the publication of his brilliant essay on the critique of economic categories (printed in the Deutsch-Französische Jahrbücher, arrived by another road (compare his Lage der arbeitenden Klasse in England) at the same result as I, and when in the spring of 1845 he too came to live in Brussels, we decided to set forth together our conception as opposed to the ideological one of German philosophy, in fact to settle accounts with our former philosophical conscience. The intention was carried out in the form of a critique of post-Hegelian philosophy. The manuscript [The German Ideology], two large octavo volumes, had long ago reached the publishers in Westphalia when we were informed that owing to changed circumstances it could not be printed. We abandoned the manuscript to the gnawing criticism of the mice all the more willingly since we had achieved our main purpose – self-clarification. Of the scattered works in which at that time we presented one or another aspect of our views to the public, I shall mention only the Manifesto of the Communist Party, jointly written by Engels and myself, and a Discours sur le libre echange, which I myself published. The salient points of our conception were first outlined in an academic, although polemical, form in my Misere de la philosophie..., this book which was aimed at Proudhon appeared in 1847. The publication of an essay on Wage-Labour [Wage-Labor and Capital] written in German in which I combined the lectures I had held on this subject at the German Workers' Association in Brussels, was interrupted by the February Revolution and my forcible removal from Belgium in consequence.

The publication of the Neue Rheinische Zeitung in 1848 and 1849 and subsequent events cut short my economic studies, which I could only resume in London in 1850. The enormous amount of material relating to the history of political economy assembled in the British Museum, the fact that London is a convenient vantage point for the observation of bourgeois society, and finally the new stage of development which this society seemed to have entered with the discovery of gold in California and Australia, induced me to start again from the very beginning and to work carefully through the new material. These studies led partly of their own accord to apparently quite remote subjects on which I had to spend a certain amount of time. But it was in particular the imperative necessity of earning my living which reduced the time at my disposal. My collaboration, continued now for eight years, with the New York Tribune, the leading Anglo-American newspaper, necessitated an excessive fragmentation of my studies, for I wrote only exceptionally newspaper correspondence in the strict sense. Since a considerable part of my contributions consisted of articles dealing with important economic events in Britain and on the continent, I was compelled to become conversant with practical detail which, strictly speaking, lie outside the sphere of political economy.

This sketch of the course of my studies in the domain of political economy is intended merely to show that my views – no matter how they may be judged and how little they conform to the interested prejudices of the ruling classes – are the outcome of conscientious research carried on over many years. At the entrance to science, as at the entrance to hell, the demand must be made:

Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni vilta convien che qui sia morta.

[From Dante, Divina Commedia:
Here must all distrust be left;
All cowardice must here be dead.]

Karl MarxLondon, January 1859

------------------------------------------------------------------------------------------------

A. As a second footnote to the Communist Manifesto, Engels wrote in 1888:

In 1847, the pre-history of society, the social organization existing previous to recorded history, [was] all but unknown. Since then, August von Haxthausen (1792-1866) discovered common ownership of land in Russia, Georg Ludwig von Maurer proved it to be the social foundation from which all Teutonic races started in history, and, by and by, village communities were found to be, or to have been, the primitive form of society everywhere from India to Ireland. The inner organization of this primitive communistic society was laid bare, in its typical form, by Lewis Henry Morgan's (1818-1861) crowning discovery of the true nature of the gens and its relation to the tribe. With the dissolution of the primeval communities, society begins to be differentiated into separate and finally antagonistic classes. I have attempted to retrace this dissolution in The Origin of the Family, Private Property, and the State, second edition, Stuttgart, 1886.

Thus, as the science of understanding pre-history progressed (pre-history being that time before written records of human civilization exist), Marx & Engels changed their understanding and descriptions accordingly. In the above text, Marx mentions "Asiatic" modes of production.

At the time, they had thought Asian civilization was the first we could speak of humanity (an understanding based on Hegel, see: The Oriental Realm). After writing The Grundrisse, they dropped the idea of a distinct Asiatic mode of production, and kept four basic forms: tribal, ancient, feudal, and capitalist.

Tuesday, July 1, 2008

Konsep 'Alienation' (Keterasingan)


Teori Marx Muda Tentang ‘Alienation’


Dalam esei-esei dan manuskrip awal Karl Marx sekitar tahun 1843 dan 1848, Marx menggunakan istilah Entfremdung (keterasingan atau kelainan) dan Entausserung (proses pendalaman atau ketersaingan) untuk merujuk kepada banyak perkara-perkara hebat. Walau bagaimanapun, hal ini menimbulkan masalah dalam menghubung dan menjalinkan hubungan antara keterasingan tersebut dengan kehidupan manusia sebenar.

Penggunaan istilah Entfremdung dan Entausserung biasanya merujuk kepada pemisahan antara benda yang secara semula jadinya adalah bersama ataupun pembangunan bagi perbezaan hubungan dalam perhubungan atau ketidakamanan dngan masyarakat yang sedia hidup dalam kedamaian. Marx menggunakan istilah tersebut untuk mengekspesikan idea beliau terhadap fenomena yang dikategorikan beliau sebagai tidak normal atau ketidakfungsian sistem (system dysfunctional). Menurut Marx, idea keterasingan boleh dikaitkan dengan buruh(pekerja) di mana pekerja dianggap berpecah atau dibiarkan berpisah dengan produk (hasil) mereka; mereka adalah terkeluar dari hubungan dengan persekitaran mereka (berbeza dari aspirasi dan keinginan atau nafsu semula jadi manusia)[1].
Divisyen buruh adalah keterasingan di mana ia memisahkan manusia kepada kategori yang rigid dan menentukan aktiviti manusia di dalam hubungan keterasingan terhadap seorang dan orang yang lain. Hal ini bermaksud setiap manusia tidak mempunyai hubungan yang langsung mengenai sesuatu perkara dengan setiap manusia yang lain. Hubungan ‘inter’ yang kompleks ini sering kali di dalah tafsir oleh masyarakat yang tidak memahami konsep keterasingan tersebut.
Selain itu, konsep keterasingan tersebut juga digunakan Marx dalam menyampaikan idea ‘Alienation’ dalam ‘kewujudan’ atau ‘kelahiran’ manusia itu sendiri. Hal ini kerana, ‘kelahiran’ manusia yang dimaksudkan adalah melalui persekitaran mereka, di mana ‘persekitaran’ dijadikan sebagai metafor untuk ‘tuan’ atau ‘pencipta’ manusia yang melahirkan individu sebagai seorang manusia. Golongan yang berkuasa akan lahir dari persekitaran itu dan akan menguasai dan menjadi tuan kepada pencipta mereka.
Kejadian manusia yang dikonsepkan Marx sebagai keterasingan ini yang akan menguasai pencipta mereka secara radikalnya, akan melahirkan karekter yang pelbagai, bukan sahaja melibatkan produk material, pekerja tetapi juga melibatkan institusi sosial, termasuk juga dari aspek pemikiran dan idea seseoarang. Kewujudan manusia bukan hanya lahir dari satu entiti, tetapi ia dikuasai dalam pelbagai cara seperti kesedaran agama, kenegaraan ataupun dari segi pembentukkan kapital (pusat).

[1] Allen W. Wood, 2004, Karl Marx Routledge New York

Wednesday, June 4, 2008

Isunya bukan kereta, tetapi pemandunya??

Assalamualaikum dan salam revolusi,
Greetings to all comrades,.....

Baru-baru ini kecoh, ada individu yang hendak menyaman kerajaan Selangor. Halnya mudah, iaitu kerajaan Selangor tidak berjaya melunaskan janji-janji mereka sepertimana terkandung dalam manifesto pilihan raya ke 11. Ini adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku dalam negara kita dan tindakan individu tersebut dilihat wajar atas dasar "perjanjian kontrak sosial" dengan masyrakat Selangor. Jadi, ia dilihat relevan dan wajar dengan keadaan semasa di kawasan tersebut. Saya tidak berminat tentang hal politik, apa yang menjadi tumpuan saya adalah hak, pembelaan dan kesejahteraan serta keharmonian masyarakat. Im more concern about society rather than discussing about political hypocrities. Jadi, isu kenaikkan harga minyak sekarang iaitu 40 % bersamaan dengan sekitar 78 sen seliter bagi petrol dan 1 ringgit Malaysia bagi diesel. Wow!! Banyak betul naik. Sekarang, masyarakat gelisah dan susah. Jadi di manakah janji kerajaan seperti berikut :

1 ) Kerajaan akan membela nasib rakyat yang tidak berkemampuan atau berpendapatan rendah.
2) Kerajaan TIDAK akan menaikkan harga minyak tahun ini

Jadi, bagaimana dengan janji-janji ini? Ini juga janji dan terkandung dalam manifesto Barisan Nasional (jika tidak semua setidak-tidaknya masih lagi berkisar seperti maksud di atas), dan boleh dianggap sebagai satu "kontrak sosial" dengan masyarakat. Adakah wajar kita menyaman kerajaan kerana tidak menunaikan janji-janji tersebut?? Masyarakat semakin terhimpit, dan kehidupan makin teruk. Kenapa?? Mari kita lihat satu perspektif.

Kerajaan menaikkan harga minyak, logiknya subsidi itu diberi dalam bentuk wang. Jika diteliti, sistem baru ini memberi keuntungan satu pihak iaitu kerajaan. Kerajaan telah berjaya mengurangkan "beban" subsidi mereka dalam kuantiti yang banyak dan hanya menanggung harga subsidi 30 sen bagi setiap liter. Kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya subsidi seperti sebelumnya tetapi hanya 30 sen seliter. Adakah hal ini benar?? Cuba semak. Jika ada kesilapan saya sedia menerimanya.

Yang kedua, kerajaan juga memberi subsidi berupa wang tunai kepada masyarakat iaitu RM 125 setahun bagi motosikal bawah 250 cc dan RM 625 setahun bagi mobil berkapasiti 2500 cc. Jika dilihat, ini wang yang banyak, tetapi realitinya masih jauh dari mencukupi. Mari kita kira, jika seminggu penunngang motosikal biasa akan menggunakan minyak sebanyak RM 5 (ini adalah harga lama, jika harga baru ini digunakan dengan subsidi??Fikirkanlah). Dalam sebulan ada 4 minggu dan setahun ada 12 bulan maka jumlah harga minyak yang perlu dibayar (mengikut harga lama) adalah RM 240. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan adalah RM 125 manakala harga yang digunakan pengguna motosikal biasa adalah RM 240. Jadi, adakah ia relevan?? Melalui pengiraan inilah, saya dapati bahawa ia tidak menimbulkan "win-win situation" tetapi "one side-win situation" iaitu kerajaan. Fikirkanlah.

Saya menulis bukan untuk menyatakan siapa salah dan siapa yang betul, tetapi ini adalah realiti, kebenaran. Masyarakat perlu dibela dan di hormati, kerana masyarakat yang memilih pemimpin. Masyarakat memilih pemimpin untuk mewakili suara mereka, jadi kami lebih berkuasa dan berhak mendapat pembelaan. Kita negara pengeluar minyak, janganlah dibandingkan dengan harga minyak di negara bukan pengeluar minyak seperti Thailand dan Singapura. Bandinglah dengan negara pengeluar minyak lain, dan realitinya kita masih tinggi dari negara seperti Dubai dan Arab Saudi. Terima Kasih.

More power to society!!

C e O

Thursday, May 15, 2008

Terima Kasih, CIKGU!!!

Assalamualaikum dan salam muhibah,

Sempena Hari Guru, apa kata kita ambil sedikit masa untuk memberi penghormatan kepada para pendidik yang bertanggungjawab dalam mendidik anak bangsa. Sejak kebelakangan ini, institusi perguruan dicemari dengan beberapa insiden yang tidak enak untuk di dengar, seperti yang berlaku di Semenyih baru-baru ini di mana, guru di serang oleh ibu bapa ketika perhimpunan mingguan sekolah. Di manakah maruah dan kredibilti seorang guru apabila mendapat satu penghinaan sebegini rupa?? Bagaimanakah guru tersebut akan menghadapi anak muridnya apabila diperlakukan sedemikian?? Dimanakah silapnya?? Adakah ibu bapa yang kurang ajar atau sebaliknya, guru yang tidak pandai mengajar??

Kenapa ibu bapa berani menyerang guru??Kenapa?? Ada beberapa sebab, dan yang paling utama adalah kelonggaran kuasa guru terhadap anak murid mereka. Sekarang, guru tidak lagi mempunyai kuasa penuh untuk "menyentuh" anak murid mereka disebabkan salah faham mengenai hak asasi manusia. Apabila guru "menyentuh" anak mereka maka mereka mula mengambil tindakan sama ada melalui kekerasan mahupun saman menyaman. Kalau kita hendak mengarahkan kuda untuk berjalan pun, kita masih perlu menghentak bahagian perutnya, begitu juga dengan ayam, kalau hendak dihalau mesti di gertak atau terus dipukul dengan penyapu lidi. Sudah menjadi lumrah, dalam mendidik tidak kira antara manusia mahupun binatang kita perlu untuk "menyentuh" sebagai memberi pengajaran. Secara psikologinya, anak murid akan berasa patuh terhadap kuasa orang yang lebih dewasa selain, sentuhan itu sendiri dapat memberi rasa selesa dan selamat terhadap anak murid tersebut.
Sebab lain, ibu bapa sekarang tidak lagi mempunyai nilai yang tinggi untuk mendidik anak-anak mereka. Media yang berunsurkan barat, bukan sahaja mempengaruhi anak-anak malah juga turut mempengaruhi orang dewasa (ibu bapa). Mereka tidak lagi mengaplikasikan budaya dan nilai timur dalam mendidik anak-anak di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa sekarang yang kebanyakkanya bekerja kolar putih, hanya pandai dalam menguruskan kerjaya mereka, tetapi dalam ilmu agama, nilai mereka agak ketinggalan. Ketidakseimbangan kedua-dua unsur ini menyebabkan ibu bapa tidak menghiraukan budaya dan nilai kita yang lebih lemah lembut, bersopan santun serta sederhana dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jika ibu bapa sudah kurang ajar, maka apatah lagi anak-anaknya yang sudah tentu tidak makan dek ajar. Selain itu, ibu bapa sekarang tidak pandai menguruskan emosi mereka. Mereka terlalu beremosi dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa membuat pertimbangan rasional dan mengambil jalan diskusi dengan pihak guru untuk meneyelesaikan masalah anak-anak mereka.

Guru sepatutnya lebih berusaha dalam mencari ilmu, bukan sekadar belajar tinggi tetapi sudah memadai dengan lebih banyak membaca. Hal ini kerana, anak murid sekarang sudah terdedah dengan letusan maklumat yang mudah diperoleh dari media seperti internet, televisyen dan sebagainya. Guru harus bersedia dengan cabaran ini, dan janganlah kita menjadi guru yang hanya pandai dalam pedagogi tetapi ilmu tidak ada hanya berpandukan buku teks semata-mata. Contohilah Imam al-Ghazali, beliau menyarankan pendidik mestilah mempunyai akhlak yang baik supaya anak murid boleh mencontohinya (belajar melalui teladan). Proses pembelajaran tidak seharusnya berlaku di dalam kelas malah ia juga boleh berlaku di luar kelas melalui tingkah laku guru terutamanya. Guru juga perlu diberi autoriti sepenuhnya dalam mendidik anak-anak bangsa, kerana jika kuasa guru terhad maka susah untuk membentuk anak-anak murid yang kebanyakkanya terdedah dengan budaya barat yang tidak begitu menghormati orang yang lebih tua terutamanya guru.

Selain itu, guru harus diangkat menjadi profesion yang profesional setaraf dengan peguam, jurutera dan sebagainya. Walaupun wujud profesionalisme perguruan, tetapi adakah ia sama dengan profesionalisme kerjaya yang dinyatakan sebelum ini?? Adakah kerjaya sebagai guru mempunyai tahap yang sama dengan peguam mahupun jurutera?? Jawapanya tidak!! Memohon kerjaya guru lebih mudah dari memohon sebagai peguam mahupun jurutera. Sehinggakan, tiada lagi tempat bagi guru-guru baru kerana terlalu ramai yang memohon. Lambakan ini menunjukkan bahawa menjadi guru adalah kerjaya yang mudah. Jika apa yang saya katakan ini adalah tidak benar, jelaskan kenapa??

Seorang guru, haruslah mempunyai tanggungjawab, komitmen yang tinggi. Kursus KPLI haru dimansuhkan kerana mereka jelas tiada komitmen untuk menjadi guru selain perlambakkan guru di negara kita. Selain itu, untuk memantapkan institusi perguruan, janganlah asyik ditumpukan kepada kenaikkan gaji sahaja, tumpukan juga kepada pelatih-pelatih guru. Kerajaan harus memusatkan pengeluaran guru di satu tempat sahaj dan memansuhkan fakulti pendidikan di universiti lain. Hal ini menjadikan profesionalisme guru meningkat selain akan melahirkan guru yang benar-benar berkualiti. Kita tidak boleh menggalakkan pelajar-pelajar untuk mengikuti kursus di universiti tetapi tiada peluang pekerjaan disediakan. Ia adalah sama dengan perlakuan menipu rakyat. Guru adalah insan yang mulia, kerana bertanggungjawab dalam mendidik anak bangsa, jadi mengapa kebajikkan guru masih lagi di tahap yang rendah?? Fikir2kan lah.

Sebagai warga bakal pendidik di masa hadapan, saya berasa terharu dengan situasi institusi perguruan sekarang, di mana guru tidak lagi di hormati, boleh di pukul sesuka hati, di hina dan sebagainya. Apabila saya melangkah ke dunia perguruan kelak, adakah dapat dijamin bahawa institusi perguruan adalah sebuah kerjaya yang mulia dan "selamat"?? Guru adalah insan yang mulia, maka hormatilah guru, kerana tanpa guru kita tidak akan berada di mana kita berada sekarang. "Tingkah laku dan Pengetahuan : adalah matlamat pendidikan yang sebenar.." -Dr. Martin Luther

Selamat Hari Guru.............."Terima kasih, CIKGU"